Initiatiefnemers
Het Helders Perspectief is een project van alle stakeholders dat is gestart door:
Pieter Kos
Wethouder werk, inkomen, participatie, onderwijs, arbeidsmarkt, economische mobiliteit
Bestuurlijk trekker van het Helders Perpectief
Vice-Admiraal Rob Kramer
Commandant Zeestrijdkrachten
In deze opgave ondersteund door kolonel Jilles Goedknegt
Robbert Waltmann
Directeur Woningstichting Den Helder
In deze opgave ondersteund door de heer Peter Kramer
Michael van Alderwegen
Koninklijke Marine & Tech@Connect
Projectmanager algemeen
Maarten Hanegraaf
Beleidsadviseur Gemeente Den Helder
Projectmanager binnen de gemeente Den Helder
Contact opnemen
"We zijn een maatschappelijk betrokken stad, maar het kan echt nog veel beter."
- Cyril Kraak | De Helderse Uitdaging -
Helders Perspectief
  06 24567705        
 michael@heldersperspectief.nl