Het Initiatief
Den Helder staat voor een nieuwe werkelijkheid. Wij gaan van krimp naar groei. Om die groei te ondersteunen is één verhaal en zijn heel veel ambassadeurs nodig. De Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder en de Koninklijke Marine nemen het voortouw. De gemeente omdat dit van haar verwacht mag worden, de Woningstichting omdat de voorwaarde voor meer mensen in ieder geval meer woningen is en de Koninklijke Marine omdat hier de groei het grootst is.  
De Koninklijke Marine investeert in personeel en materieel. Lokale bedrijven als Lightweight Containers groeien structureel. De energietransitie, hoewel in veel opzichten nog onduidelijk, brengt werkgelegenheid. De gemeente, de zorg, het onderwijs en andere dienstverleners hebben ook vacatures te vullen. Dat alles betekent een vraag naar gekwalificeerd personeel van enkele duizenden mensen. Tel daarbij op de vervangingsvacatures die ontstaan door het grote aantal mensen dat de komende tien jaar met pensioen gaat. 
De huidige groep werkenden wonend in de regio Noord Holland-Noord is te klein om die uitstroom op de arbeidsmarkt op te vangen. Dit vraagt om nieuwe inwoners. Inwoners die wij graag verwelkomen. Dat lukt alleen wanneer Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren.
Het doel van dit proces is om u als beslisser en vooruitdenker mee te nemen in het ontwikkelperspectief. Deze opgave is urgent. Kijk alleen maar naar het huidige lijstje vacatures binnen uw organisatie. Samen faciliteren wij de groei die u nodig heeft. Tegelijkertijd realiseren we hiermee een maximale sociale, ruimtelijke en economische spin-off voor onze inwoners. Zowel de nieuwe als de huidige.
Het eindproduct van fase 1 is geen beleidsdocument. Het is een product dat u en ik onder de arm kunnen meenemen om de wereld over Den Helder te vertellen. In een oogwenk is duidelijk wie we zijn, waar we voor staan en waar we naartoe gaan. In fase 2 worden dit product en deze zienswijze verder uitgewerkt en met concrete acties bestendigd. Doet u mee?  
"Ik krijg op dit moment geen kinderpsychiater deze kant op voor mijn 700 cliënten."
- Marco de Pleiter | De Opvoedpoli -
Helders Perspectief
  06 24567705        
 michael@heldersperspectief.nl