over het proces
Om het verhaal van Den Helder collectief op te tekenen hebben we een kort en direct proces ingericht. Kort en direct omdat de opgave urgent is. Het proces is zo ingericht dat we snel veel informatie, ideëen en wensen ophalen. Op basis van deze informatie gaan communicatieadviseurs van verschillende bedrijven samen het verhaal vormgeven. De uitkomsten van de gesprekken zijn hier terug te lezen.    
Toelichting van het Proces
1. In april heeft de projectmanager met 35 stakeholders gesproken. Het belangrijkste gegeven uit die gesprekken is dat veel van de stakeholders vacatures hebben, deze in de toekomst zien toenemen en dat zij geloven dat een eenduidig verhaal over het perspectief van Den Helder helpt om deze vacatures te vullen. 

‌2. Tijdens de eerste bijeenkomst is er door 25 stakeholders nagedacht over het verhaal van Den Helder. De uitkomsten zijn hieronder te downloaden. 

‌3. Tijdens het proces van juli tot september vragen wij u als stakeholder een korte enquete in te vullen. Dit verrijkt het Helders Perspectief met extra ideeën.

‌4. Tijdens de ontwikkelgesprekken behandelen we één onderwerp in het licht van de totale propositie. We onderzoeken het verhaal van nu en het perspectief. De afzonderlijke thema's vormen samen het fundament van het Helders Perspectief.  

‌5. In september bieden we alle opbrengsten aan de stakeholders en de gemeenteraad aan in de vorm van een propositie. Een conceptplan van het Helders Perspectief in verhaal aangevuld met concrete acties. 

‌6. In oktober worden alle stakeholders uitgenodigd het plan te ondertekenen, zich daarmee als ambassadeur van Den Helder uit te spreken en samen de overeengekomen activiteiten te starten. 
Opbrengst eerste bijeenkomst 
HET PROCES VAN 
‌HELDERS PERSPECTIEF 
‌IN zes STAPPEN:
1
Individuele gesprekken met 35 stakeholders [April]
2
Effectgesprekken voeren met een eerste groep stakeholders [Mei]
3
Een enquête voeren onder een grote groep stakeholders [Juli - september]
4
Ontwikkelgesprekken voeren op thema [Augustus - september]
- Koninklijke Marine
‌- Wonen 
‌‌- Onderwijs
‌- Energietransitie
‌- Leisure
5
Opbrengsten in concept aanbieden [September]
6
Van opbrengsten naar activiteiten [Oktober]
"We zijn een maatschappelijk betrokken stad, maar het kan echt nog veel beter."
- Cyril Kraak | De Helderse Uitdaging -
Helders Perspectief
  06 24567705        
 michael@heldersperspectief.nl