Business canvas
Het Business Model Canvas helpt bedrijven strategische keuzes te maken. Vanuit de informatie die dit het proces oplevert richten zij hun verhaal, bedrijfsvoering en propositie in. Voor het Helders Perspectief hebben we voor deze methode gekozen omdat het in korte tijd een compleet beeld schetst van de opgave waar we voor staan en de kansen die er liggen. Daarbij komt dat we als regio concurreren met andere regio's. Wij moeten zorgen dat onze propositie beter is dan die van andere gebieden, die ook nieuwe mensen nodig hebben. Wij moeten ons meer als ondernemer gaan gedragen en de klant (bestaande en nieuwe inwoners) op een unieke wijze aanspreken.

Op 23 mei was de eerste bijeenkomst van het Helders Perspectief in Fort Westoever. Met dertig stakeholders hebben we de eerste contouren van het verhaal van Den Helder opgehaald. Hieronder is de opbrengst te downloaden. Mocht u hier aanvullingen op of suggesties voor hebben, vernemen wij die graag. 
"Ik vind dat we een ambitieus maar realistisch verhaal moeten gaan vertellen."
- Reinier de Voogd | Scholen aan Zee -
Helders Perspectief
  06 24567705        
 michael@heldersperspectief.nl